Useful Information

การชำระเงินออนไลน์

วิธีจ่ายเงินผ่านทางPaypal

  • ถ้าท่านมีบัญชีPaypalอยู่แล้วท่านสามารถจ่ายผ่านบัญชีของท่านได้โดยตรงหรือถ้าท่านไม่มีบัญชีท่านก็สามารถชำระค่าใช้จ

  • ายโดยกรอกรหัสบัตรเครดิตของท่านผ่านทางลิ้งที่เขียนว่า"pay with a credit card"

  • ท่านต้องใส่จำนวนเงินด้วยตัวท่านและสุดท้ายให้ท่านพิมพ์หมายเลข Booking Number และวันเชคอินในช่อง  Special Instruction section ก่อนที่จะกดคอมพลีต

Please reload

วิธีเชคอิน

กรุณามาที่สำนักงานหลักของเราเพื่อรับกุญแจของคุณ

ขอให้ท่านมาที่ออฟฟิศอากิฮาบาระ( Akihabara Office)ของเราเพื่อทำการเช็คอินก่อนที่จะไปที่ห้องของท่าน 

ท่านที่พักที่อพาทเมนท์โยโยกิ(1/3 Residence Yoyogi)ขอให้ท่านไปที่ออฟฟิศของเราที่ออฟฟิศโยโยกิ (Yoyogi Office)เพื่อทำการเชคอิน ถ้าท่านที่พักที่ Akasaka, Shinjuku ท่านสามารถตรงไปยังที่ห้องได้เลยเมื่อท่านชำระค่าใช่จ่ายทั้งหมดล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว

ท่านที่จะมาถึงหลัง21:00นาฬิกา

ท่านที่จะมาถึงห้องพักหลัง21:00นาฬิกาขอให้ท่านชำระค่าใช้จ่ายก่อนวันมาถึงถ้าท่านที่ได้ให้ข้อมูลเครดิตการ์ตเรามาแล้วเราจะทำการชำระค่าใช้จ่ายท่านภายในวันนั้นถ้าท่านต้องการที่จะจ่ายด้วยเงินสดขอให้ท่านติดต่อเราล่วงหน้า

เราจะวางกุญแจห้องของท่านไว้ในห้อง(ในบางห้องเราจะให้รหัสเพื่อที่จะเข้าห้อง)เราจะส่งวิธีการเชคอินเมื่อมาสายให้ท่านทางอีเมลล่วงหน้าและก็จะวางกระดาษอธิบายวิธีเชคอินเมื่อมาสายไว้ที่บอรดของเราที่ออฟฟิศ

ถ้าท่านพักที่อพาทเมนท์1/3 Residence AkasakaหรือShinjuku

ถ้าท่านได้จองห้องพักที่อากาสากะหรือชินจุกุขอให้ท่านทราบว่าเราไม่มีแผนกต้อนรับหรือออฟฟิศในที่พักทั้งสองที่นี้ ท่านจึงจำเป็นที่จะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดล่วงหน้าและเราจะส่งวิธีเข้าห้องพักพร้องรห้สเพื่อเข้าห้องของท่านยังอีเมลของท่านก่อนวันมาถึง

Please reload

แผนที่การเข้าถึงทุกพาร์ทเมนท์ของเรา